Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2136/SYT-NVY 
Ban hành:
16/09/2020 
Người ký:
Lục Duy Lạc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Hoàn trả tạm ứng VTYT đã xuất kho hỗ trợ Lào (K/g: CDC) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video