Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2137/SYT-KHTC 
Ban hành:
16/09/2020 
Người ký:
Lục Duy Lạc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Tham dự lớp tập huấn giảng viên tuyến tỉnh trong triển khai thống kê y tế điện tử (K/g: BVĐK; CDC; TTCSSKSS; TTSKLĐMT) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video