Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2136/SYT-NVY 
Ban hành:
16/09/2020 
Người ký:
Huỳnh Thanh Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Phương án các ly y tế tập trung cho người NN vào Bình Dương (K/g: CDC; TTYT TP TDM) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video