Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1667/SYT-NVD 
Ban hành:
31/07/2020 
Người ký:
Lục Duy Lạc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
TB thu hồi thuốc vi phạm chất lượng. Kg: PYT; các đơn vị TT sở 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video