Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1663/SYT-VP 
Ban hành:
31/07/2020 
Người ký:
Lục Duy Lạc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Cử viên chức đi học. Kg: TT Pháp Y 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video