Văn bản Chỉ đạo điều hành
cv 
Số Ký hiệu:
1660/SYT-NVY 
Ban hành:
31/07/2020 
Người ký:
Lục Duy Lạc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Hỗ trợ thu thập thông tin, tài liệu phục vụ trưng bày triển lãm thành tựu y tế tỉnh Bình Dương 05 năm (2015-2020). Kg: các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video