Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1407-SYT-NVD 
Ban hành:
30/06/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Chủ trương tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm sinh phẩm chẩn đoán đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (K/g: TT PC HIV/AIDS, TT KSBT) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video