Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2093-BHXH 
Ban hành:
26/06/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2019 (K/g: Các đơn vị trực thuộc) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video