Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1402-SYT-KHTC 
Ban hành:
29/06/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
chuyển số dư kinh phí tiền gửi và các thủ tục cho TT KSBT (K/g: TT PC HIV/AIDS, TT KSBT) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video