Văn bản Chỉ đạo điều hành
TB 
Số Ký hiệu:
 
Ban hành:
// 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
TB chiêu sinh 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video