Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
 
Ban hành:
// 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Đề cương niên giám Ngành y tế VN 2020-2021. Kg: TT CDC 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video