Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1116SYT-NVD 
Ban hành:
21/05/2020 
Người ký:
Huỳnh Thanh Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
lấy mẫu bổ sung thuốc viên nang (K/g: Trung tâm Kiểm nghiệm) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video