Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1114/SYT-NVY 
Ban hành:
21/05/2020 
Người ký:
Huỳnh Thanh Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
XD kế hoạch tổ chức tổng kết 15 năm việc thực hiện Chỉ thị số 54/CT/TW ngày 30/11/2005 của BBT (K/g: TT PCHIV/AIDS) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video