Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
619-SYT-NVY 
Ban hành:
25/03/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
KHẨN Báo cáo quản lý chất thải y tế và thực hiện cơ sở xanh-sạch-đẹp trên hệ thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế (K/g: BV công lập, TT KSBT, TT CSSKSS, TTYT huyện, thị, tp) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video