Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
617-SYT-NVD 
Ban hành:
25/03/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Chủ trương mua hóa chất cho trung tâm kiểm nghiệm tỉnh năm 2020 (K/g: TT Kiểm nghiệm) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video