Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
618-SYT-NVD 
Ban hành:
25/03/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
KHẨN Cung cấp thông tin về danh mục các đơn vị cung ứng thuốc phòng Covid-19 (K/g: Các đơn vị trực thuộc, PYT huyện, thị, tp) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video