Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1302/UBND-VX 
Ban hành:
23/03/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Chọn cơ sở lưu trú-KS Đại Nam làm khu cách ly tập trung những người về từ vùng có dịch covid-19. Kg: CDC 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video