Văn bản Chỉ đạo điều hành
Cv 
Số Ký hiệu:
8/DP-KLN 
Ban hành:
06/01/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
XD KH PC bệnh không lây nhiễm năm 2020-CTMTYTDS. Kg: Trung tảm CDC 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video