Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
83-SYT-NVY 
Ban hành:
14/01/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Triển khai chương trình " chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đồi nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người VN" (K/g: TT SỨC KHỎE SINH SẢN) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video