Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
82-SYT-NVY 
Ban hành:
14/01/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Thực hiện tạo lập và cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH (K/g: Các cơ sở khám chữa bệnh) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video