Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
81-SYT-NVY 
Ban hành:
14/01/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Tăng cường phòng, chống bệnh cúm (K/g: TT kiểm soát bệnh tật, TTYT huyện, thị, tp) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video