Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2780-SYT-NVY 
Ban hành:
10/12/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Cử cán bộ tham gia đoàn phúc tra xã tiên tiến YDCT (K/g: BV Y HỌC CỔ TRUYỀN) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video