Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2782-SYT-KHTC 
Ban hành:
10/12/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Cho ý kiến thống nhất về cấu hình, kỹ thuật của 05 thiết bị thuộc dự án thiết bị BVDK tỉnh 1.500 giường (K/g: BVDK tỉnh) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video