Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2774-SYT-NVY 
Ban hành:
09/12/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
KHẨN Hỗ trợ y tế phục vụ giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương lần thứ XX năm 2019- Cúp Number One (K/g: BV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video