Văn bản Chỉ đạo điều hành
TTr 
Số Ký hiệu:
116/TTr-SYT 
Ban hành:
09/10/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Phê duyệt Kh lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt của BVđK tỉnh BD (K/g: BVĐK tỉnh BD) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video