Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2336/SYT-TCCB 
Ban hành:
09/10/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Thống kê số lượng công chức viên chức và hợp đồng số 68/2000/NĐ-CP (K/g: Các đơn vị trực thuộc SYT) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video