Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2335/SYT-TCCB 
Ban hành:
09/10/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực tham nhũng (K/g: Các đơn vị trực thuộc SYT) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video