Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2333/SYT-NVY 
Ban hành:
09/10/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Sử dụng dịch truyền trong điều trị bệnh SXH Dengue (SXHD) (K/g: BVĐK tỉnh; TTYT huyện, thị, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video