Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2137-SYT-NVY 
Ban hành:
12/09/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Triển khai Chỉ thị số 10/CT-BYT (K/g: Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video