Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2138-SYT-NVY 
Ban hành:
12/09/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Hướng dẫn truyền thông về " Không phát hiện - Không lây truyền " (K/g: TT PC HIV/AIDS) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video