Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2125/SYT-NVY 
Ban hành:
11/09/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 05/9/2019 tăng cường các biện pháp quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh BD (K/g: Trung tâm CDC; TTYT huyện, thị, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video