Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2127/SYT-VP 
Ban hành:
11/09/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Yêu cầu xử lý các hồ sơ có thông báp quá hạn trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh (K/g: CCATVSTP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video