Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1934/SYT-NVY 
Ban hành:
14/08/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Triển khai chỉ thị 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế (K/g: các đơn vị trực thuộc SYT) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video