Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1930/SYT-BVY 
Ban hành:
14/08/2019 
Người ký:
Ngô Tùng Châu 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Hỗ trợ nhân vi6en y tế và xe cấp cứu trực tại Hội thi Bơi giỏi cho trẻ em. kg: TTYT TP TDM 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video