Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1925/SYT-NVY 
Ban hành:
14/08/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Tiếp đoàn kiểm tra, gáim sát hoạt động PC BPTNMT&HPQ. Kg: TT kiểm soát bệnh tật; BV đa khoa tỉnh 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video