Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1923/SYT-ĐVMTTT 
Ban hành:
14/08/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Cử cán bộ tham gia tổ chuyên gia đấu thầu thuốc năm 2020-2021. Kg: Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video