Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1918-SYT-VP 
Ban hành:
12/08/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Xử lý các khó khăn , vướng mắc và kiến nghị của các địa phương (K/g: Chi cục ATVSTP, TTYT Dĩ An) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video