Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2591/SYT-QLD 
Ban hành:
09/11/2018 
Người ký:
Ngô Tùng Châu 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Điều chỉnh tiêu đề phụ lục trong kết quả lựa chọn nhà thầu : mua BS vắc xin cho TTYT DP (K/g: TTYT Dự phòng tỉnh BD) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video