Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2589/SYT-TCKT 
Ban hành:
09/11/2018 
Người ký:
Ngô Tùng Châu 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và thay đổi nguồn góc xuất xứ thiết bị của TTKN (K/g: TT Kiểm nghiệm) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video