Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2580/SYT-TCCB 
Ban hành:
09/11/2018 
Người ký:
Lục Duy Lạc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
XD kế hoạch đoàn ra năm 2019 (K/g: Các đơn vị trực thuộc SYT) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video