Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2587/SYT-QLHN 
Ban hành:
09/11/2018 
Người ký:
Cao Thị Bích Thuận 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Cấp CCHN, cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong CCHN KBCB ( TTYT huyện, thị, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video