Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1988/SYT-KHTC 
Ban hành:
10/07/2024 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
dự toán nguồn Kp thực hiện gói thầu vận hành hệ thống xử lý nước thảo hàng năm của BVYHCT (K/g: TTGĐYK; TTCSSKSS) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video