Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1987/SYT-KHTC 
Ban hành:
10/07/2024 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
đảm bảo hàng hóa y tế phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh (K/g: Các đơn vị trực thuộc SYT) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video