Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1979-SYT-NVY 
Ban hành:
09/07/2024 
Người ký:
Đoàn thị hồng thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
mời Họp rà soát tiến độ thực hiện trích chuyển dữ liệu từ khám chữa bệnh y tế từ ngày 01/7/2024 và triển khai QĐ 130 và 4750 (K/G: CÁC BV TRONG VÀ NGOÀI CÔNG LẬP, TT SKSS, BV QD4, BVDK CAO SU DẦU TIẾNG, TTYT HUYỆN, THỊ, TP) 
Ảnh
Video