Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1972-SYT-NVD 
Ban hành:
09/07/2024 
Người ký:
QUÁCH TRUNG NGUYÊN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng và nhãn mỹ phẩm lưu hành không đáp ứng quy định về nhãn sản phẩm (K/G: PYT HUYỆN, THỊ, TP, TT KIỂM NGHIỆM, CÁC CƠ SỞ KINH DOANH, SỬ DỤNG MỸ PHẨM) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video