Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1774-SYT-NVD 
Ban hành:
24/06/2024 
Người ký:
QUÁCH TRUNG NGUYÊN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (K/G: TT KIỀM NGHIỆM, PYT HUYỆN, THỊ, TP, CÁC CƠ SỞ KINH DOANH, SỬ DỤNG MỸ PHẨM) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video