Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1773-SYT-NVD 
Ban hành:
24/06/2024 
Người ký:
QUÁCH TRUNG NGUYÊN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v thông báo các thuốc đông dược có trộn tân dược ở các cơ sở kinh doanh trên địa bàn (K/G: PYT HUYỆN, THỊ, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video