Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1767-SYT-NVY 
Ban hành:
24/06/2024 
Người ký:
HUỲNH MINH CHÍN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
báo cáo tình hình thực hiện giấy phép môi trường tại cơ sở y tế (K/G: CÁC DV TRỰC THUỘC, PYT HUYỆN, THỊ, TP, BV/PKDK NGOÀI CÔNG LẬP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video