Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1754-SYT-NVD 
Ban hành:
24/06/2024 
Người ký:
QUÁCH TRUNG NGUYÊN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v thu hồi tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm (K/G: TT KIỂM NGHIỆM, PYT HUYỆN, THỊ, TP, CÁC CƠ SỞ KINH DOANH, SỬ DỤNG MỸ PHẨM,  
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video