Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
146-GM-SYT 
Ban hành:
20/11/2023 
Người ký:
Đoàn thị hồng thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thư mời 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Họp thống nhất xây dựng kế hoạch gói thầu cung cấp thuốc generic cho cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh BD 2024-2026 (K/G: ĐƠN VỊ THEO QD 767-UBND-VX ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video